SGK Eksik Gün Nedenleri (2021)

SGK Eksik Gün Nedenleri (2021)

 

KoduSGK Eksik Gün Nedenleri
1İstirahat
3Disiplin cezası
4Gözaltına alınma
5Tutukluluk
6Kısmi istihdam
7Puantaj kayıtları
8Grev
9Lokavt
10Genel hayatı etkileyen olaylar
11Doğal afet
12Birden fazla
14Diğer
15Devamsızlık
16Fesih tarihinde çalışmamış
17Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
18Kısa çalışma ödeneği
19Ücretsiz Doğum İzni
20Ücretsiz Yol İzni
21Diğer Ücretsiz İzin
225434 SK. ek 76, GM 192
23Yarım çalışma ödeneği
24Yarım çalışma ödeneği ve diğer nedenler
25Diğer belge/kanun türlerinden gün tamamlama
26Kısmi istihdama izin verilen yabancı uyruklu sigortalı
27Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler
28Pandemi Ücretsiz İzin (4857 GEÇ.10.MD)
29Pandemi Ücretsiz İzin ve diğer