SGK İşten Çıkış Nedenleri (2020)

SGK İşten Çıkış Nedenleri (2020)

İşten Çıkış Kodu

SGK İşten Çıkış - Fesih Nedeni

1

Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi

2

Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi

3

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)

4

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi

5

Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi

8

Emeklilik (yaşlılık) veye toptan ödeme nedeniyle

9

Malulen emeklilik nedeniyle

10

Ölüm

11

İş kazası sonucu ölüm

12

Askerlik

13

Kadın işçinin evlenmesi

14

Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması

15

Toplu işçi çıkarma

16

Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli

17

İşyerinin kapanması

18

İşin sona ermesi

19

Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.Tekrar başlatılmayacaksa 4 nolu kod kullanılır)

20

Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. başlatılmayacaksa 4 nolu kod kullanılır)

21

Statü değişikliği

22

Diğer nedenler

23

İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih

24

İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih

25

İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih

26

Disiplin kurulu kararı ile fesih

27

İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih

28

İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih

29

İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih

30

Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullan Tekrar başlatılmayacaksa 4 nolu kod kullanılır)

31

Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih

32

4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile feshi

33

Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi

34

İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

36


37

KHK ile kamu görevinden çıkarma

38

Doğum nedeniyle işten ayrılma

39

696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş

40696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış