SGK Eksik Gün Nedenleri (2020)

SGK Eksik Gün Nedenleri (2020)

KoduSGK Eksik Gün Nedenleri
1
İstirahat
3
Disiplin cezası
4Gözaltına alınma
5Tutukluluk
6
Kısmi istihdam
7
Puantaj kayıtları
8
Grev
9
Lokavt
10
Genel hayatı etkileyen olaylar
11
Doğal afet
12
Birden fazla
14
Diğer
15
Devamsızlık
16
Fesih tarihinde çalışmamış
17
Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
18
Kısa çalışma ödeneği
19
Ücretsiz doğum izni
20Ücretsiz Yol izni
21Diğer ücretsiz izin
225434 SK. ek 76, GM 192
23Yarım çalışma ödeneği
24Yarım çalışma ödeneği ve diğer nedenler
25Diğer belge/kanun türlerinden gün tamamlama
26
Kısmi istihdama izin verilen yabancı uyruklu sigortalı
27Kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler