Asgari Ücret ve Diğer Parametreler (2020)

Asgari Ücret ve Diğer Parametreler (2020)

Asgari Ücret
01.01.2020-31.12.2020
Brüt Asgari Ücret
2.943,00
Net Asgari Ücret (AGİ hariç)
2.103,97
Asgari Ücret Maliyeti (%5 düşülmüş, AGİ düşülmemiş)
3.458,03
Yasal Kesintiler (İşçi+İşveren) (%5 düşülmüş, AGİ düşülmemiş)
1.354,05
Bağkur Primi (en düşük 29,5%)
868,19


2020 YILI İÇİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ MİKTARLARI
ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU
AYLIK TUTAR
BEKAR220,73
EVLİ, EŞİN GELİRİ OLAN
220,73
EVLİ, EŞİN GELİRİ OLAN, 1 ÇOCUK
253,83
EVLİ, EŞİN GELİRİ OLAN, 2 ÇOCUK
286,94
EVLİ, EŞİN GELİRİ OLAN, 3 ÇOCUK
331,09
EVLİ, EŞİN GELİRİ OLAN, 4 ÇOCUK
353,16
EVLİ, EŞİN GELİRİ OLAN, 5 ÇOCUK
375,23
EVLİ, EŞİN GELİRİ OLMAYAN
264,87
EVLİ, EŞİN GELİRİ OLMAYAN, 1 ÇOCUK
297,98
EVLİ, EŞİN GELİRİ OLMAYAN, 2 ÇOCUK
331,09
EVLİ, EŞİN GELİRİ OLMAYAN, 3 ÇOCUK
375,23
EVLİ, EŞİN GELİRİ OLMAYAN, 4 ÇOCUK
375,23
EVLİ, EŞİN GELİRİ OLMAYAN, 5 ÇOCUK
375,23


Sosyal güvenlik primine esas kazanç sınırları01.01.2020-31.12.2020
Alt Sınır2.943,00
Üst Sınır22.072,50


Yemek Yardımı Muafiyeti (G.V. Yönünden)2020
Yemek yardımı Muafiyeti (KDV Hariç)23
Yemek yardımı Muafiyeti (KDV Dahil)24,84


SGK Yemek Muafiyeti2020
SGK Günlük Yemek İstisnası5,89


Ücretlerde Damga Vergisi Oranı2020
Ücretlerde Damga Vergisi Oranı0,759%


Engelli/Sakatlık İndirim Oranları2020
I. Derece Sakatlar (% 80)1.400
II. Derece Sakatlar (%60)790
III. Derece Sakatlar (%40)350


Ücretler İçin Gelir Dilimi2020
22.000 TL ye kadar15%
49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası20%
180.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, fazlası27%
600.000 TL'nin 180.000 TL'si için 44.070 TL, fazlası35%
600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 191.070 TL,fazlası40%


Ücret Dışındaki Gelirler İçin Gelir Dilimi2020
22.000 TL ye kadar15%
49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası20%
120.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, fazlası27%
600.000 TL'nin 120.000 TL'si için 27.870 TL ,fazlası35%
600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 195.870 TL, fazlası40%


50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma
Oranları
Özel Sektör
Özürlü%3
Eski Hükümlü-
Tercihe Bağlı Özürlü/Eski Hükümlü Oranı-
Terör Mağduru-


Yıllık Ücretli İzin Süreleri
Hizmet süresi bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil)14 Gün
Hizmet süresi beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara20 Gün
Hizmet süresi onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar26 Gün
Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi20 Gün


Aile ve Çocuk Yardımları (Muafiyetler)
01 Temmuz / 31 Aralık
SGK (SGK da 2 çocuğa kadar istisna uygulanır)
SGK Çocuk Yardımı İstisna Tutarı = 58,86 (1 Çocuk için)
SGK Aile Yardımı İstisna Tutarı = 294,30
GELİR VERGİSİ (GV yardımı istisnasında çocuk sınırı yoktur)
GV Çocuk Yardımı İstisnası ( 0-6 Yaş Grubu) = 77,23
GV Çocuk Yardımı İstisnası (6 Yaş Üzeri) = 38,62