Hizmetlerimiz

Özlük ve Bordro Hizmetleri

Personel işe alım sürecine destek hizmeti

Hukuki Süreçlerin Yönetimi

Personel ve Özlük İşleri Uzmanı Yetiştirme Programı (Uygulamalı)

Avukatlık Hizmetleri

Yabancı Çalışma İzni (Ev Hizmetleri)

Denetim Hizmetleri

Oturma veya İkamet İzni

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı

Yabancı Çalışma İzni ve Oturma İzni