İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı

İşbaşı eğitim programı nedir?

Nitelikli personel bulmakta zorlanan işverenlerin işe alacakları kişilere işyerinde belirli bir süre teorik ve uygulamalı eğitim vermesini, bu süreçte kişileri gözlemleyerek performansları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmasını, işletmelerine doğru personeli bulma hususunda önemli fırsat sunmaktadır.

Bu sayede işverenler ihtiyaç duydukları çalışanları herhangi bir maliyete katlanma zorunluluğu olmadan bulabilmektedirler. 

Deniz İnsan Kaynakları ve Bordro Danışmanlık olarak, firmalara bu süreç ile ilgili aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız.  

 • Danışmanlık
 • Aday bulma
 • Dokümantasyon yönetimi
 • Müracaat işlemleri
 • Aylık puantaj kayıtlarının oluşturulması
 • Kuruma bildirim

 

Tasarruf miktarı

Aylık ve kişi başı tasarruf tutarı 3.458,03 TL olacağından, şirketinize ciddi anlamda tasarruf sağlayacağı gibi, program süresince ihbar süresi oluşmayacağı için ayrıca ihbar tazminatı hak edişi de söz konusu olmayacaktır.

Örnek;

20 kişi x 3.458,03 = 69.160,60 TL (Aylık)

69.160,60 TL x 3 (ay) = 207.481,80 TL 

 

Yararlanma Şartları

 • Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
 • 15 yaşını tamamlamış olmak,
 • İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan bağı veya eşi olmamak,
 • Emekli olmamak,
 • Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
 • Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak,


Belirtilen şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilmektedirler.

Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler.


İşbaşı Eğitim Programlarının Süresi

İşbaşı Eğitim Programı; günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde düzenlenmektedir.

İşbaşı eğitim programı bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin asgari süresinden az olmayacak şekilde ve diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay uygulanmaktadır.

Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için 9 aya kadar işbaşı eğitim programı düzenlenebilmektedir.


Programda Karşılanabilecek Giderler

İşbaşı eğitim programına katılan adaylara, programa fiilen katıldıkları gün üzerinden;

 • İş arayan statüsündeki kişiler için günlük 89,4 TL, öğrenciler için 67,05 TL, işsizlik ödeneği alanlar için 44,7 TL zaruri gider ödemesi,
 • İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan, akabinde imalat sektöründe düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara günlük 95 TL zaruri gider ödemesi,
 • Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 100 TL zaruri gider ödemesi,
 • İmalat sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi,
 • Genel sağlık sigortası primi,
 • İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi İŞKUR tarafından işbaşı eğitim programı süresince karşılanmaktadır.

Ayrıca İşbaşı eğitim programı katılımcılarına program sonunda, katıldıkları programa ilişkin bilgileri gösteren sertifika verilmektedir.