Şirketimiz bordrolama hizmetleri ve diğer bağlı konularda firmalarınıza hız ve kalite sağladığı gibi, personel istikrarı konusunda sıkıntı yaşayan, düşük bütçeli firmalara da süreklilik ve tasarruf sağlamaktadır.

Bordrolama hizmetimizin yanında alternatif özlük ve bordro hizmetlerimiz ile ihtiyaçlarınıza uygun çözümler üreterek daha da esnek iş modeli oluşturabilmekteyiz. 

Bordro hizmeti veya diğer outsource hizmetlerimizi sunarken yaptığımız işlemleri garanti altına almaktayız.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuk sistemimize ve firma kültürünüze uygun hareket ederek aşağıdaki fonksiyonlarda da hizmet vermekteyiz.

 

- Aylık düzenli olarak puantaj verilerine göre ücret bordrolarının oluşturulması,

- Çalışan değişikliklerinin (ücret, pozisyon vs.) güncellenmesi ve meslek kodu bildiriminin yapılması

- Bordroyu oluşturan ek kazançların hazırlanması (fazla mesai, prim, ikramiye vs.)

- Ücret ve hakediş kesintilerinin düzenli yapılması (icra, trafik cezası, avans vb.)

- Gelir vergisi indirimlerinin takibinin yapılması (özel sigorta, engelli, borçlanma)

- Kıdem ve İhbar tazminat hesaplamalarının yapılması

- Zorunlu bireysel emeklilik sistemine dahil çalışanın tanımlanması ve listelerin oluşturulması

- Çalışan teşvik tanımlarının ve hesaplarının yapılması

- Kişi bazlı çalışan bordrolarının elektronik ortamda bildirimi (Aylık)

- Standart aylık detay raporların hazırlanması (şirket bazlı bordro icmali ve işe giriş-çıkış)

- Özel Sigorta işlem ve hesaplamaları (İşveren)

- Çalışan işe giriş ve çıkış bildirgelerinin yapılması (SGK)

- Çalışan işe giriş ve çıkış bildirgelerinin yapılması (Kolluk kuvvetleri)

- Çalışan nakil bildirimlerinin yapılması (SGK)

- Aylık prim ve hizmet belgesi bildirimi, tahakkuk işlemleri (MUH-SGK)

- İşgücü çizelgelerinin bildirimi (İŞKUR)

- SGK sistemine düşen veya tarafımıza bildirilen sağlık raporlarının bildirimi (SGK)

- İş kazası bildirimleri (SGK)

- Zorunlu bireysel emeklilik sistemine dahil çalışan yükleme dosyasının hazırlanarak ilgili portala yüklenmesi

- Aylık toplu avans listelerinin hazırlanması (banka formatına uygun)

- Aylık maaş listelerinin hazırlanması (banka formatına uygun)

- Aylık sabit raporlamalar (Kıdem yükü, yıllık izin yükü, işyeri ve departman bazında icmal raporlar, kişi bazlı maliyetler)

- İşe yeni başlayan çalışana ait belgelerin hazırlanması (iş sözleşmesi, fazla çalışma, vardiyalı çalışma onay vb.)

- İşten ayrılacak çalışana ait belgelerin hazırlanması (ibraname, bordro, çalışma belgesi, fesih bildirimi, istifa yazısı vb.)

- Atama evraklarının hazırlanması (iş hukukuna uygun)

- Disiplin sürecinin yürütülmesi (savunma istemi, uyarı, ihtar, prosedürler vb.)

- Disiplin raporlarının aylık hazırlanması (kişi/departman bazlı)

- İşe iade evraklarının hazırlanması (mahkeme kararı sonrası)

- Aday işe başlatmaya destek hizmeti (maaş teklifi, kabul onay/revizyon görüşmeleri)

- Çalışan yemek kartlarının yönetimi (Ticket, Multinet vb)

- Çalışanın talep ettiği (vize evrakları, maaş yazısı, çalışma belgesi vb.)

- İşyeri açılış ve kapanış işlemleri için belgelerin hazırlanması ve bildirimi (SGK)

- Çalışan icra yazışmalarının yapılması ve takibi (icra müdürlüklerine)

- Çalışan yıllık ücretli izin takibinin yapılması ve aylık raporlanması

- Personel bütçe çalışmaları (şirket/departman ve kişi bazlı)

- Kişi bazlı çalışan bordrolarının fiziksel olarak gönderimi (Aylık)

- SGK borcu yoktur yazısının hazırlanması

- Uzman teşvik yönetimi

Özlük ve Bordro Hizmetleri

Şirketimiz bordrolama hizmetleri ve diğer bağlı konularda firmalarınıza hız ve kalite sağladığı gibi, personel istikrarı konusunda sıkıntı yaşayan, düşük bütçeli firmalara da süreklilik ve tasarruf sağlamaktadır.

Bordrolama hizmetimizin yanında alternatif özlük ve bordro hizmetlerimiz ile ihtiyaçlarınıza uygun çözümler üreterek daha da esnek iş modeli oluşturabilmekteyiz. 

Bordro hizmeti veya diğer outsource hizmetlerimizi sunarken yaptığımız işlemleri garanti altına almaktayız.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuk sistemimize ve firma kültürünüze uygun hareket ederek aşağıdaki fonksiyonlarda da hizmet vermekteyiz.

 

- Aylık düzenli olarak puantaj verilerine göre ücret bordrolarının oluşturulması,

- Çalışan değişikliklerinin (ücret, pozisyon vs.) güncellenmesi ve meslek kodu bildiriminin yapılması

- Bordroyu oluşturan ek kazançların hazırlanması (fazla mesai, prim, ikramiye vs.)

- Ücret ve hakediş kesintilerinin düzenli yapılması (icra, trafik cezası, avans vb.)

- Gelir vergisi indirimlerinin takibinin yapılması (özel sigorta, engelli, borçlanma)

- Kıdem ve İhbar tazminat hesaplamalarının yapılması

- Zorunlu bireysel emeklilik sistemine dahil çalışanın tanımlanması ve listelerin oluşturulması

- Çalışan teşvik tanımlarının ve hesaplarının yapılması

- Kişi bazlı çalışan bordrolarının elektronik ortamda bildirimi (Aylık)

- Standart aylık detay raporların hazırlanması (şirket bazlı bordro icmali ve işe giriş-çıkış)

- Özel Sigorta işlem ve hesaplamaları (İşveren)

- Çalışan işe giriş ve çıkış bildirgelerinin yapılması (SGK)

- Çalışan işe giriş ve çıkış bildirgelerinin yapılması (Kolluk kuvvetleri)

- Çalışan nakil bildirimlerinin yapılması (SGK)

- Aylık prim ve hizmet belgesi bildirimi, tahakkuk işlemleri (MUH-SGK)

- İşgücü çizelgelerinin bildirimi (İŞKUR)

- SGK sistemine düşen veya tarafımıza bildirilen sağlık raporlarının bildirimi (SGK)

- İş kazası bildirimleri (SGK)

- Zorunlu bireysel emeklilik sistemine dahil çalışan yükleme dosyasının hazırlanarak ilgili portala yüklenmesi

- Aylık toplu avans listelerinin hazırlanması (banka formatına uygun)

- Aylık maaş listelerinin hazırlanması (banka formatına uygun)

- Aylık sabit raporlamalar (Kıdem yükü, yıllık izin yükü, işyeri ve departman bazında icmal raporlar, kişi bazlı maliyetler)

- İşe yeni başlayan çalışana ait belgelerin hazırlanması (iş sözleşmesi, fazla çalışma, vardiyalı çalışma onay vb.)

- İşten ayrılacak çalışana ait belgelerin hazırlanması (ibraname, bordro, çalışma belgesi, fesih bildirimi, istifa yazısı vb.)

- Atama evraklarının hazırlanması (iş hukukuna uygun)

- Disiplin sürecinin yürütülmesi (savunma istemi, uyarı, ihtar, prosedürler vb.)

- Disiplin raporlarının aylık hazırlanması (kişi/departman bazlı)

- İşe iade evraklarının hazırlanması (mahkeme kararı sonrası)

- Aday işe başlatmaya destek hizmeti (maaş teklifi, kabul onay/revizyon görüşmeleri)

- Çalışan yemek kartlarının yönetimi (Ticket, Multinet vb)

- Çalışanın talep ettiği (vize evrakları, maaş yazısı, çalışma belgesi vb.)

- İşyeri açılış ve kapanış işlemleri için belgelerin hazırlanması ve bildirimi (SGK)

- Çalışan icra yazışmalarının yapılması ve takibi (icra müdürlüklerine)

- Çalışan yıllık ücretli izin takibinin yapılması ve aylık raporlanması

- Personel bütçe çalışmaları (şirket/departman ve kişi bazlı)

- Kişi bazlı çalışan bordrolarının fiziksel olarak gönderimi (Aylık)

- SGK borcu yoktur yazısının hazırlanması

- Uzman teşvik yönetimi